Búsqueda de Galicia

Galicia (2196)

 • VERMELLOS E LAICOS. A REPRESION GASCISTA DO MAXISTERIO COR
  NARCISO DE GABRIEL
  Este libro que tes nas mans inaugura a colección Memoria Histórica de Editorial Galaxia.Unha colección que quere botar luz onde moitos só queren escuridade.A defensa do laicismo foi unha das apostas máis rupturistas e arriscadas dos republicanos. A Constitución de 1931 estableceu que o Estado carecía de relixión oficial, polo que os dogmas do catolicismo deixaron de se ...
  En stock

  26,00 €

 • DIARIO DUN MESTRE NA PANDEMIA
  DOMINGUEZ, SANTI
  A pandemia causada pola covid-19 afectounos de forma profunda.Nada é o mesmo dende marzo de 2020, e, un dos sectores que máis padeceu o tsunami das transformacións foi o mundo do ensino. Santi Domínguez leva moitos anos exercendo a docencia, e, coa pandemia, tivo, coma tantos e tantas, que parar. Aí nacéronlle na cabeza, e do corazón, un cento de preguntas sobre o sentid...
  En stock

  13,75 €

 • DE PROVINCIA A NACIÓN
  BERAMENDI, JUSTO
  De Provincia a nación. Historia do galeguismo político é unha investigación sistemática da natureza e evolución dos movementos sociopolíticos de reivindicación de Galicia como suxeito político de seu dende as súas primeiras manifestacións individuais no século XVIII até a actualidade. O tratamento do provincialismo, do rexurdimento e do rexionalismo do século XIX,...
  En stock

  50,00 €

 • TOMBO DAS VIÑAS DE RIBADAVIA, O. ESTUDO HISTORICO E LINGUIS
  MENDEZ FERNANDEZ, LUZ
  Con esta tese de doutoramento, O Tumbo das viñas de Ribadavia. Estudo histórico e lingüístico, quérese facer unha achega á investigación sobre os primeiros textos romances de Galicia.O traballo baséase na interdisciplinaridade e por iso abrangue todos aqueles aspectos que se consideraron necesarios para o perfecto encadramento dos textos que compoñen o pergamiño coñe...
  En stock

  10,00 €

 • A POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL DOS RIOS: GALICIA E OUTROS
  NARDIZ ORTIZ, CARLOS
  Os ríos forman parte do patrimonio natural de Galicia, sen eles non se recoñecería esta terra, a pesar das transformacións que tiveron, especialmente no século XX, coa construción de presas e ecoros ou coa propia canalización en áreas urbanas e periurbanas.Galicia dispóns dun inventario do patrimonio cultural dos ríos (máis por consideracións hidráulicas que patrim...
  En stock

  15,00 €

 • GALICIA. RUTAS POR LOS RIOS MAS BELLOS -SUA
  RIAL, ANXO
  El alma de Galicia es de agua, tan grande, tan bien alimentada, que escapa rauda y da forma a regueros, torrentes, arroyos, regatas y ríos. Cuando llora el cielo, los ríos bailan, plenos a rebosar de fuerza y vida. Y eso ocurre con frecuencia por estas tierras. No es de extrañar, por tanto, que los ríos reivindiquen un protagonismo diferenciado en la geografía gallega, y h...
  En stock

  18,50 €

 • A NOBREZA GALEGA NA IDADE MODERNA
  NOGUEIRA SANTIAGO, PAULO
  A loitas internas que dividiran á nobreza galega , no século XV , entre os partidarios de Pedro I e os de Henrique de Trastámara , e logo entre os de Isabel a Católica e os de Xoana a Beltranexa , acabaron con liñaxes de rancio avoengo e propiciaron a fundación de novas estirpes . Nos séculos XVI e XVII , afianzáronse dúas tendencias en Galiza : a alta nobreza emigraba...
  En stock

  12,00 €

 • UM PAÍS A LA GALLEGA
  BEATRIZ BUSTO MIRAMONTES
  " Beatriz Busto mostra o díficil que é destrinçar o legado coletivo quando ele vem presidido por eleboraçoes e se esquece que ele é construçao . O legado que lateja por todo este elucidador trabalho sobre o NO - DO como porta giratória da complexa realidade comunitária é o do respeito e o do entranhamento vital. Um trabalho que é um alerta , mui dificil de praticar , ...
  En stock

  15,00 €

 • ESCENAS, IMAXES E SONS DO CAMIÑO (I PREMIO DE ENSAIO DO CAMIÑO DE SANTIAGO)
  CURROS NEIRA, JESÚS
  I PREMIO DE ENSAIO CAMIÑO DE SANTIAGO 2020Estamos diante dun ensaio que pon en valor a visión e o aproveitamento de todo o relacionado co tema xacobeo desde distintos ángulos culturais. O autor ofrécenos un texto elegantemente escrito, de fácil e amena lectura que, sen dúbida, captará a atención do lector desde as primeiras páxinas.A arquitectura, a literatura, non só...
  En stock

  22,95 €

 • O PARQUE NATURAL BAIXA LIMIA
  REZA RODRÍGUEZ, JOSÉ BENITO
  Este libro afonda nos aliceres dun dos espazos naturais galegos máis grandes e de maior valor ambiental e paisaxístico, da man dunha persoa que dedicou a meirande parte da súa vida a defensa da natureza. ...
  En stock

  17,00 €

 • A PAISAXE E A SUA PEGADA
  MERCEDES ROZAS
  En el año 2019, en el marco del proyecto expositivo "Imaginando Compostela",que el Consorcio de Santiago promovió,vinculado al Xacobeo 2021, se exhibieron dos muestras en la Casa del Cabildo "A paisaxe e a súa pegada I" e "A paisaxe e a súa pegada II". En estas exposiciones se recogía la visión de ocho fotógrafos sobre el paisaje ligado a Compostela como meta y al Camino...
  En stock

  22,00 €

 • MIÑO: ¿EXISTIU UNHA FRONTEIRA? APUNTAMENTOS HISTORICOS, XURÍDICOS E SOCIOLOXICOS
  LUÍS MANUEL GARCÍA MAÑÁ
  O autor achéganos ás vicisitudes da división político-administrativa luso-galaica, que naceu no século XII. Un espazo de convivencia entre as xentes de ambos os lados da raia, que levan séculos vivindo xuntos, e agora aproveitando as oportunidades e vantaxes que ofrecen a nova realidade da pertenza á UE e a veciñanza histórica. Paralelamente, achéganos olladas retrosp...
  En stock

  23,40 €

 • RECORDOS DE ENTROIDO
  ARAÚXO IGLESIAS, EMILIO
  Catro extraordinarias manisfestacións de entroido que sobreviven , renacendo reacentuadas , á beira do inesquecible Río do Esquecemento . O alento de porvir e de paz dos Cabreiros de Muiños . A bendición vexetal dos Follateiros de Lobios . A sutileza liberadora das Madamitas de Entrimo . O espello de mundo reconcilidado dos Troteiros de Bande . ...
  En stock

  18,00 €

 • CATAS NA MEMORIA
  CARLOS MÉIXOME
  Durante anos a memoria , como o fío de Ariadna , andou a turrar de min . Xurdindo en intrascendentes conversas de boa veciñanza , nas lecturas de libros de amigos ou entre saloucos agoniados polo fogar ausente , profundando a sensación de inxustiza que comete un estado autoproclamado democrático coa cidadanía perseguida por un réxime que concentrou e expandiu todas as per...
  En stock

  24,95 €

 • (G).VICENTE RISCO E A INVENCION LITERATURA INFANTIL GALEGA
  PARDO DE NEYRA, XULIO
  O rei avarento , O labrego e mais o Rei e a dona encantada son tres dos contos fundacionais da literatura infantil en lingua galega . Neste libro , o investigador Xulio Pardo de Neyra contextualiza a redacción e publicación destas historias de Vicente Risco . Estes contos foron creados seguindo a tradición popular galega co obxecto de apoiar a didáctica da lingua e cultura ...
  En stock

  10,00 €

 • A EVOLUÇAO HISTÓRICA DOS LÍMITES DA GALIZA . VOLUME I
  JOSÉ MANUEL BARBOSA
  Todos os países do mundo evoluem territorialmente. A Galiza não ia ser menos, mas no nosso caso o território ficou minimizado, esquartejado, desempoderado e sem projeto nacional. Apenas Portugal acabou por ser o herdeiro daquele primeiro Gallaeciense Regnum, assim reconhecido como tal, pela primeira vez, no século V. Entretanto, a Galiza compostelana continua a tentar ergue...
  En stock

  17,00 €

 • POLOS VIEIROS DA SAUDADE (BN)
  OTERO PEDRAYO, RAMON
  Nesta obra, Otero Pedrayo guíanos na súa viaxe a América, de 1947,con paradas en Tui, O Porto, Lisboa, Río de Xaneiro, Montevideo e Buenos Aires, lugar de reencontro con Castelao e outros vellos amigos, e onde descobre outra Galicia, ben diferente da que acaba de deixar. Nesta obra, Otero ofrécenos parte do seu complexo pensamento, onde Galicia se converte en protagonista ...
  En stock

  29,75 €

 • ESQUECIDO MENTOR DE NOS. ESCOLMA DE TEXTOS (BN)
  LOSADA DIEGUEZ, ANTON
  Selección e introdución de Justo BeramendiNa obra, recóllense cincuenta e un escritos de Antonio Losada Diéguez, datados entre 1900 e 1929, quen, para Xoaquín Lorenzo, “foi a semente da xeración Nós”. Nesta escolma ofrécese un amplo abano da súa dispersa produción, con textos de carácter político, cultural, social e literario que permiten un achegamento impresci...
  En stock

  23,00 €

 • CO PENSAMENTO NA PATRIA. ESCOLMA DE ARTIGOS (BN)
  VILAR PONTE, ANTON
  Selección e introdución de Xurxo Martínez GonzálezO autor é unha figura senlleira do xornalismo galego, legounos gran número de artigos. Este libro presenta unha escolma da súa produción; un retrato coral, onde cada texto deixa unha reflexión que, en moitos casos, seguen en voga. Coa súa lectura mergullarémonos nas inquedanzas e esperanzas da xeración Nós: polític...
  En stock

  23,00 €

 • VIA VIGO
  CABANELAS, JOSÉ RAMÓN
  Hace cerca de 150 años que Vigo se erigió en la puerta de entrada de la información internacional que llegaba a España. A través de los cinco cables submarinos que penetraban en su espléndida ría, la correspondencia con el exterior se volvió rápida y eficaz. "Vía-Vigo" se anunciaba en los telegramas nacionales haciendo referencia a la procedencia de la información mu...
  En stock

  25,00 €

 • GALICIA-BRETAÑA. OLLADAS COMPARADAS
  VARIOS
  Galicia e a Bretaña están marcadas, como xa viron os autores clásicos, por moitas semellanzas xeográficas e culturais. Son terras altamente romanizadas, pero con fondas pegadas celtas. Son terras de granito e con extensas orlas marítimas, de chuvias atlánticas empuxadas por «ventos mareiros», que están caracterizadas por uns trazos culturais de gran paralelismo, desde ...
  En stock

  20,00 €

 • DICIONARIO IRREAL PARA UN PAÍS IMPOSIBLE
  SEOANE, XAVIER
  Este Dicionario irreal para un país imposible, do escritor e profesor humanista Xavier Seoane, é un libro singular, fermoso, entregado, distinto e atrevido sobre este vello e milenario país que é Galicia. Concibido con moita orixinalidade, editado con sumo coidado e fermosamente ilustrado por Ramón Trigo, o libro combina a óptica analítica, o alento poético, a imaxinaci...
  En stock

  25,40 €

 • O ESTRANGULAMENTO TECNOLOXICO DE GALIZA
  DIEGO SANDE VEIGA
  A innovación é un fénomeno necesario para que as sociedades prosperen , mais non está exento de controversia . De feito , para o pensamento " crecentista " , a innovación é necesaria fundamentalmente como motor para acadar o crecemento económico . Nun contexto institucional dominado pola ideoloxía neoliberal , que se vén minifestando - entre outras maneiras - a través...
  En stock

  19,95 €

 • ALBA DE GRORIA (ILUSTRADO POR ANA SANTISO)
  CASTELAO
  Alba de groria foi o derradeiro discurso que pronunciou Castelao, exemplo da súa capacidade oratoria e política, e que agora se ve enriquecido coas ilustracións de Ana Santiso, quen soña en imaxes o universo histórico e galaico deseñado polo rianxeiro. Un diálogo feliz entre o pasado e o futuro. Unha Alba de groria como non se vira nunca antes. ...
  En stock

  13,50 €

 • SANTA MARTA DE MOREIRAS
  FERNANDEZ-OXEA, XOSE RAMON
  EDICIÓN FACSIMILARXosé Fernández Oxea publicou en 1968, na mítica Edicións Castrelos, este ensaio que agora recupera a editorial Galaxia en edición facsimilar. O autor coñecía ben esta parroquia ourensá pois alí exerceu durante moitos anos como mestre. A nosa editorial volve editar ese libro nunca coidada edición que reproduce fielmente o orixinal e cun limiar do poe...
  En stock

  25,00 €

 • PROSAS DE COMBATE E MALDICER
  BEIRAS, XOSE MANUEL
  Escoito a Mozart e comenzo a traducir A peste . Transcribo : " As pragas , nefeito , son cousa corrente , mais difícilmente se cré nas pragas cando vos caen sobor da testa . Houbo no mundo tántas pestes coma guerras . E porén , pestes e guerras pillan sempre á xente igual de desprevenida . Cando estoupa unha guerra , a xente dí : " Isto no vai durar , é demasiado estúpi...
  En stock

  29,95 €

 • EUGENIO GRANELL: REGRESO DE UN SURREALISTA EXILIADO
  GONZÁLEZ FORTE, VIOLETA
  La crónica del regreso desde el exilio del gran pintor surrealista y escritor gallego Eugenio Granell. Al cumplirse en 2021 veinte años de su fallecimiento, un nuevo ensayo (ilustrado con más de 80 fotografías y obras del autor) aborda su retorno a una España que tardaría mucho en reconocer su vida y obra. Se incluyen las valiosas cartas llenas de desasosiego, grandes dud...
  En stock

  23,90 €

 • FEDERICO GARCÍA LORCA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
  ALVARELLOS CASAS, HENRIQUE
  Pasea con Lorca por su amada Compostela. Escúchalo recitar, cantar o tocar el piano, observa cómo dibuja, cómo escribe, con quién habla, qué lugares visita… Esta es la crónica del poeta andaluz que se definió como “poeta galego”. Federico García Lorca vivió en esta ciudad momentos inolvidables. Un volumen ilustrado con más de setenta documentos y fotografías, a...
  En stock

  19,80 €

 • OBRA COMPLETA
  GARCÍA MARTÍNEZ, CARLOS
  Este libro voluminosa colectánea dos traballos publicados por Carlos García Martínez, conmemorando o 75 aniversario do seu nacemento. Obra biográfica. ...
  En stock

  30,00 €

 • NA NEVE DO LOBO DA XENTE
  ARAÚXO IGLESIAS, EMILIO
  Na páxina de sombra dunha corna de cabra, a vida da serra escribíndose coas pisadas de promesa do tempo. O lobo da Xente. O folión e as foliadas do entrudio, as lardeiras e os lardeiros. Versos que facían chorar ás pedras. Unha copla que tiveron. O responso do lobo. En conversación sempre se serq un cariño. Estamos esperando a lúa. Aquela xentiña era digna de querer. A...
  En stock

  17,00 €