Protección de datos

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: LIBRERIA TRAMA, SC

Dirección Postal: Avenida DA CORUÑA, N. 21, 27003-LUGO

Teléfono: 982254063

Correo electrónico: info@libreriatrama.com

Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

 

Se es cliente:

Tratamos a información coa finalidade de posibilitar xestionar o seu pedido, procesar o pagamento. O desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

 

Se te deches de alta na web:

Tratamos a información coa finalidade de xestionar a alta como usuario web. Ademais de xestionar o pedido, a entrega, facturación e forma de pagamento do mesmo. O desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. Tendo en conta os prazos previstos pola lexislación respecto á prescrición de responsabilidades.

 

Lexitimación

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Baseámonos no consentimento do interesado e/ou na execución do contrato.

Destinatarios

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:

-Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.

-Empresas de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercancía.

-Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.

Dereitos

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na LIBRERIA TRAMA, SC estamos tratando datos persoais que lles concirnan, ou non.

Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, oporse ao tratamento e á portabilidade dos datos.

Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos outorgase nalgunha finalidade especifica; así como a presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.

 

Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en Avenida DA CORUÑA, N. 21, 27003-LUGO

Procedencia

Como obtivemos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.

 

A categoría de datos que se empregan son:

-De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, correo electrónico, imaxes.

-Datos bancarios: para a domiciliación de pagamento.

-Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

 

  • INFORMACIÓN LEGAL

O sitio www.libreriatrama.com é unha Web propiedade de Librería Trama S.C. con NIF: J-27384353. Este sitio e todos os seus contidos son da súa propiedade intelectual. A finalidade deste sitio Web é facilitar, ao público en xeral o coñecimento dos productos y servizos que ofrece. A información que contén este sitio Web é a vixente á data dá súa última actualización e debe ser considerada unicamente a efectos informativos. Librería Trama S.C. rexeita calquera responsabilidade que se derive da utilización errónea dos contidos do sitio Web e resérvase o dereito a actualizar o seu contido cando queira, eliminar total ou parcialmente o que considere oportuno e a limitar ou impedir o acceso de maneira temporal ou definitiva. No está permitida la modificación da Web ou de seu contido a persoas alleas a Librería Trama S.C. ou persoal autorizado pola empresa. O acceso á Web www.libreriatrama.com e o uso da información que contén é responsabilidade exclusiva do usuario. Librería Trama S.C. non garante que o sitio Web ou o servidor estean libres de virus informáticos e non se fai responsable dos danos causados polo acceso á Web ou pola imposibilidade de acceder a ela, nin dos posibles fallos de seguridade que se poidan producir polo feito de utilizar versións de navegadores non actualizadas, nin das consecuencias que se poidan derivar do mal funcionamento do navegador. Librería Trama S.C. non se fai responsable da información contida nos enlaces da Web a terceiros que figuren neste sitio Web. En caso de utilizar cookies ou ferramentas de natureza similar, non se farán servir para almacenar información que permita identificar a persoa física que utiliza a Web. A reproducción, copia, uso, distribución, comercialización pública ou calquera outra actividade que poida facerse da información contida neste sitio Web e que se faga sen a previa autorización de Librería Trama S.C., és una infracción que se somete a la lexislación vixente. Este sitio Web, as páxinas que o forman e a información ou elementos que conteñen estas páxinas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, logotipos, marcas, nomes comerciais ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial dos que Librería Trama S.C. é titular ou licenciatario lexítimo, coa excepción dos que estean rexistrados a nome dos seus colaboradores ou outras empresas publicitadas en dicha Web, que estarán, nese caso, rexistradas a nome das empresas correspondentes e das que Librería Trama S.C non se responsabiliza da súa situación legal ou rexistral. Librería Trama S.C. non outorga ningunha garantía sobre a licitude e legalidade da información ou dos elementos que conteñen as páxinas deste sitio Web cando a súa titularidade non corresponda a Librería Trama S.C. nin ás empresas do seu grupo. Queda prohibido, agás nos casos de expresa autorización, establecer enlaces, hipervínculos ou links, dende portais ou sitios Web de terceiros a páxinas do sitio Web de Librería Trama S.C. ou a que sustitúa no futuro, así como presentar las páxinas Web de Librería Trama S.C. ou a información que conten baixo frames ou marcas, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

 

CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN

O navegante comprométese a utilizar este sitio Web sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos de Librería Trama S.C ou de terceiros, ou que poidan atentar contra a moral ou as normas de etiqueta da rede. Así mesmo, o navegante comprométese expresamente a non realizar ningunha das seguintes actividades:

• Destruír, alterar, inutilizar ou de calquera outra forma danar os datos, programas ou documentos electrónicos de Librería Trama S.C. ou de terceiros.

• Obstaculizar o acceso doutros usuarios, así como a realizar acciones que danen, interrompan ou xeren erros nos sistemas.

• Intentar ler, borrar, copiar ou modificar as mensaxes de correo electrónico doutros usuarios.

• Utilizar o sistema para intentar acceder a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de Librería Trama S.C. ou de terceiros.

• Intentar aumentar o nivel de privilexios dun usuario no sistema.

• Introducir programas, virus, macros, exploits, ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de Librería Trama S.C. ou de terceiros.